Czym zajmuje się psycholog i jak wygląda wizyta?

Czym zajmuje się psycholog i jak wygląda wizyta?

Psycholog to osoba, zajmująca się postawieniem konkretnej i jednoznacznej diagnozy psychologicznej. Jest to możliwe m.in. dzięki przeprowadzeniu niezwykle dokładnego i skrupulatnego wywiadu z pacjentem, a także testów psychologicznych. 

Na początku warto jednak podkreślić, że psychologiem może być nazywana osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Podczas studiów kandydaci mają do wyboru specjalizację, czyli konkretne obszary w których w przyszłości będą się specjalizować. Największą popularnością cieszą się: psychologia kliniczna, psychologia sportu, pracy, a także marketingu i reklamy. Jest to więc osoba, mająca szeroką wiedzę na poszczególne tematy:

  • zachowania i procesy psychologiczne, 
  • funkcjonowanie ludzkiej pamięci, uczenie się i zapamiętywania, 
  • wszelkie procesy myślowe, 
  • radzenia sobie ze stresem,
  • wszelkiego rodzaju zasady społecznych.

Nie sposób nie wspomnieć jednak o tym, że nie tylko psycholog zajmuje się kwestiami związanymi z psychiką ludzką. Innymi zawodami są psychoterapeuta oraz psychiatra. 

Wizyta u psychologa – dla kogo?

Rozmowy z psychologiem mają na celu przede wszystkim uzyskanie pomocy, czy uporządkowania w najróżniejszych sferach naszego życia. Dobry psycholog to taki, który jest zaangażowany w swoją pracę. W poradniach doświadczeni specjaliści potrafią pomóc w zasadzie w każdej dolegliwości związanej ze zdrowiem psychicznym.  

Wśród wskazań do wizyty u psychologa wymienia się np. długotrwałą drażliwość, smutek, brak satysfakcji, płynącej z relacji rodzinnych lub partnerskich, brak chęci do wykonywania codziennych czynności, trudne przeżycia (np. śmierć bliskiej osoby).